Annette Koster


Na een universitaire studie geschiedenis ben ik gestart als docent in het voortgezet onderwijs.

In mijn lange loopbaan in het onderwijs heb ik verschillende functies vervuld: docent, decaan en leerlingbegeleider, conrector. Nu werk ik al enige jaren als coach, opleider, onderzoeker en adviseur.

Als schoolleider heb ik leiding gegeven aan grote veranderingsprocessen zoals het invoeren van de Tweede Fase, tweetalig onderwijs etc. Ik heb ook veel ervaring met het coachen van docenten en teams bij problemen of ontwikkelingsvragen.

Sinds 2010 coach ik leidinggevenden en docenten,  maar ook mensen van buiten het onderwijsveld vooral bij werkgerelateerde problematiek en het persoonlijk functioneren. Tevens ben ik al geruime tijd coach bij 360-graden feedback trajecten.

Als trainer/opleider werk ik vooral in het tweetalig onderwijs. Al jaren ben ik kerndocent op de Opleiding tto-coördinator van EP-Nuffic/het Landelijk Netwerk Tweetalig Onderwijs. Verder geef ik workshops over het opzetten van tweetalig onderwijs, ‘topics voor de tto-coördinator’ etc.

Als adviseur heb ik vooral kennis en ervaring op het gebied van internationalisering en tweetalig onderwijs. Samen met Leo van Putten ben ik schrijver van het boek ‘Passie voor tweetalig onderwijs: een geschiedenis van 25 jaar succesvol onderwijs vernieuwen’.

Ik heb veel scholen begeleid bij het schrijven van beleidsplannen tweetalig onderwijs en internationalisering. Ook heb ik onderzoek gedaan o.a. naar het Meertalig Voortgezet Onderwijs in Friesland en naar het onderwijs in Chinese Taal en Cultuur in het Voortgezet Onderwijs en heb daarover onderzoeks- en adviesrapporten geschreven.

 

Meer weten over Annette Koster?