Coaching


In coachingstrajecten brengen wij een leerproces op gang dat erop gericht is dat u zich verder ontwikkelt en uw doelen bereikt. Uitgangspunt is dat de gecoachte zelf verantwoordelijk is en in het proces leert zijn mogelijkheden te onderzoeken, talenten verder te ontwikkelen, belemmeringen te doorbreken of te accepteren, al met al om effectiever te functioneren. Onze coaching is resultaatgericht. De focus ligt op het functioneren in de werksituatie, waarbij het soms nodig is om persoonlijke aspecten erbij te betrekken. Wij hanteren methoden en technieken uit verschillende stromingen en hebben een nuchtere benadering. Veiligheid en vertrouwen vormen de basis bij onze coaching.

Coaching in de werksituatie kan zich bijvoorbeeld richten op:

  • Omgaan met conflictsituaties of moeizame relaties
  • Beter communiceren en samenwerken
  • Beter omgaan met feedback
  • Hanteren van werkdruk
  • Effectief leidinggeven
  • Plezier houden in het werk
  • De balans werk-privé op orde brengen
  • Het werk meer structureren
  • Loopbaanoriëntatie

Wij zijn beiden gecertificeerd Coach Practitioner (door NOBCO erkende opleiding) en hebben daarnaast verschillende cursussen en trainingen gevolgd op het gebied van coaching.