Ton Liefaard


Na mijn opleiding Schoolmuziek ben ik in 1974 gestart als docent in het voortgezet onderwijs.

Op 1 augustus 2015 heb ik een lange loopbaan in het onderwijs afgerond waarin ik hoofdzakelijk eindverantwoordelijke leidinggevende functies heb vervuld.

In deze functies heb ik leiding gegeven aan omvangrijke veranderingsprocessen zoals de invoering van het middenmanagement (teamorganisatie) en modern personeelsbeleid. Ook heb ik een ruime bestuurlijke ervaring opgebouwd in organisaties buiten het onderwijs en in de politiek.

Al langere tijd  coach ik leidinggevenden (in en buiten het onderwijs) en docenten, gericht op ontwikkelingsvragen en problemen in het werk en het persoonlijk functioneren.

Als coach begeleid ik schoolleiders, middenmanagers, docenten en mensen uit de medische wereld en het bedrijfsleven. Daarnaast ben ik al geruime tijd coach bij 360-gradenfeedback trajecten.

Als adviseur heb ik kennis en ervaring op het gebied van organisatieontwikkeling, personeelsbeleid (ontwikkelingsgericht werken, taak- en functiebeleid, werving en selectie, formatieplanning etc.), onderwijsontwikkeling, strategisch beleid en pr & communicatie.

Meer weten over Ton Liefaard?